გარე ბმულები

KEK, მაღალი ენერგეტიკის ამაჩქარებლის კვლევის ორგანიზაცია, მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ამაჩქარებლის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიაა, რომელიც იყენებს მაღალი ენერგიის ნაწილაკების სხივებს და სინქროტრონის სინათლის წყაროებს მატერიის ფუნდამენტური თვისებების გამოსაძიებლად. https://www.kek.jp
ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია – CERN მსოფლიოს უდიდესი ლაბორატორია ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში. https://home.cern/
ფერმის ეროვნული ამაჩქარებლის ლაბორატორია (Fermilab) შეერთებული შტატები ენერგეტიკის ეროვნული ლაბორატორიაა, რომელიც სპეციალიზირებულია მაღალი ენერგიის ნაწილაკების ფიზიკაში. https://www.fnal.gov